RC Modell Truck Trial Europa

Pravidla RCTT 2014

Pravidla RCTTE  strana 1/9
Pravidla RCTT  pro rok 2013
měřítko 1/12 – 1/16

RC Truck Trial Europa  RC Truck Trial Europa Měřítko 1:12 – 1:16 Pravidla 2013 2 z 9 Stav k 10/2012 http://www.rctt.eu …………..……………………………………………………3 . DODATEK………………………………………………………………………………...9 RC Truck Trial Europa e.V Měřítko 1:12 – 1:16 Pravidla 2013 3 z 9 Stav k 10/2012 http://www.rctt.eu je předepsán ochranný rám. Otevřené kabiny, jako např. Unimog bez střechy, musí mít rám, který dotváří konturu kabiny. : Kabina Nástavba Rám Přestavba Crawleru Tlumiče RC Truck Trial Europa e.V Měřítko 1:12 – 1:16 Pravidla 2013 4 z 9 Stav k 10/2012 http://www.rctt.eu

http://www.rctt.eu

Stránka

Obsah

1. VZHLED A VÝSTAVBA VOZIDLA

1.1 Kabina auta………………………………………………………………………………………………………………………3

1.2 Nástavba……………………………………………………………………………………………..………………………….3

1.3 Rám auta…………………………………………………………………………………………….………………………….3

1.4 Přestavba crawleru……………………………………………………………………………….………………………….3

1.5 Tlumiče…………………………………………………………………………………………………………………………..3

1.6 Rozvor a rozchod……………………………………………………………………………………………………………..4

1.7 Pneumatiky……………………………………………………………………………………………………………………..4

1.8 Průměr pneumatik…………………………………………………………………………………………………………..4

1.9 Kola ……………………………………………………………………………………………………………………………….4

1.10 Nápravy…………………………………………………………………………………………………………………………..4

1.11 Motor………………………………………………………………………………………………………………………………4

1.12 Převody…………………………………………………………………………………………………………………………..4

1.13 Váha auta……………………………………………………………………………………………………………………….4

1.14 Úhel zatáčení…………………………………………………………………………………………………………………..4

1.15 Elektrika & elektronika………………………………………………………………………………………………………4

1.16 Doplňky……………………………………………………………………………………………………………………………4

2. TŘÍDY……………………………………………………………………………………..5

2.1 Třída S2 – sériové dvounápravové vozidlo 4x4x2 ……………………………………………………………….5

2.2 Třída S3 – sériové třínápravové vozidlo 6x6x2 + 6x6x4……………………………………………………….5

2.3 Třída S4 – sériové čtyřnápravové vozidlo 8x8x4 +8x8x6……………………………………………………..5

2.4 Třída P1 – prototypy 4x4x2 - ?x?x?.................................................................................5

2.5 Zakázáno ve všech třídách………………………………………………………………………………………………..5

3. PARKUR A TERÉN………………………………………………………………………5

3.1Parkur……………………………………………………………………………………………………………………………….5

3.2 Sekce………………………………………………………………………………………………………………………………..5

3.3 Branka……………………………………………………………………………………………………………………………..6

3.4 Časový limit ……………………………………………………………………………………………………………………..6

3.5 Propasti/díry/……………………………………………………………………………………………………………………6

3.6 Mosty……………………………………………………………………………………………………………………………….6

3.7 Průjezdy vodou…………………………………………………………………………………………………………………6

4. ZÁVOD…………………………………………………………………………………….6

4.1 Vedení závodu…………………………………………………………………………………………………………………6

4.2 Přejímka vozidel………………………………………………………………………………………………………………6

4.3 Komisaři………………………………………………………………………………………………………………………..6

4.4 Sekce……………………………………………………………………………………………………………………………...6

4.5 Průjezd brankou……………………………………………………………………………………………………………….7

4.6 Stav sekce……………………………………………………………………………………………………………………..7

4.7 Manuální dotek……………………………………………………………………………………………………………….7

4.8 Trestné body………………………………………………………………………………………………………………….7

4.9 Zvláštnosti………………………………………………………………………………………………………………………7

4.10 Mistrovství & bodové ohodnocení v jednotlivých kategoriích………………………………………………7

4.11 Ručení…………………………………………………………………………………………………………………………….8

4.12 Startovné………………………………………………………………………………………………………………………..8

5. OBRAZOVÁ PŘÍLOHA………………………………………………………………….9

6

Stránka

Výstavba vozidla

1 Vzhled a technická stavba

Každé účastnické vozidlo musí být opatřeno kabinou z nákladního auta nebo Unimogu. U celistvé kabiny

Každé vozidlo musí mít:

- přední sklo nebo síť – vyklápěcí provedení je povoleno

- přední nárazník, který je v šířce celé kabiny vč. nárazníků a je umístěn na přibližně stejném místě jako u originálu.

- 2 vnější zrcátka, která jsou podobná originálu nebo odpovídají skutečné velikosti a jsou umístěna na stejném místě jako u originálu. Mohou být pevná nebo sklápěcí.

- Zadní plato nebo nástavba odpovídají obdélníkovému půdorysu a zakrývají kola jak po stranách, tak i vzadu. Rohy mohou mít rádius maximálně jako 20 centová mince, Ale kompletní zakrytí musí být i tak dodrženo.

- Nástavba nebo zadní plato musí být ve výšce odpovídající originálu.

- Za kabinou musí být umístěn ochranný rám, který udrží váhu auta při převrácení

Povolené materiály ke stavbě modelu

1.1

Všechny pevné materiály: umělá hmota, plast, rezin, GFK, kov, dřevo. Pokud bude kabina z lexanu (nebo papíru), bude v nejvyšším bodě kabiny (na střeše) umístěno 30g závaží a ve výšce pod oknem 90g závaží. Pokud se jedná o vozidlo bez střechy bude závaží (120 g) umístěno na nejvyšším bodě.

Minimální šířka kabiny i s blatníky je 18 cm. Blatníky mohou dosahovat max. 7,5% šířky kabiny na každé straně.

1.2

Všechny pevné materiály: umělá hmota, plast, kov, dřevo, rezin, lexan, kartón, deska z pěnové hmoty, karbon (žádné volné materiály jako např. folie)

Nástavba musí mít obdélníkový tvar a za kabinou musí být stejně široká jako vzadu. Rozestup mezi kabinou a nástavbou může být maximálně 3 cm. Nástavba může být z trubek. U prototypů nemusí být zakrytá zadní kola nástavbou.

1.3

kov, umělá hmota, plast, dřevo, podvozek s vanou, žebřinový rám

1.4

Rám musí být minimálně tak dlouhý jako rozvor náprav. - Tlumiče musí být v úhlu 90º připevněny na nápravy a k rámu.

1.5

Umělá hmota, kov

Stránka

 

1.6

Rozchod kol musí být minimálně 18 cm.

U třídy vozidel s pohonem 4x4 musí být vzdálenost mezi nápravami min 21 cm.

1.7

Guma, duté pneumatiky z gumy s i bez vložky. Pro celé auto stejný typ gumy se stejným vzorkem a stejnou velikostí. Různé obutí je možné pro jednotlivé nápravy. Pro jedno vozidlo je možné zkombinovat pouze dva typy pneumatik.

Při závodě se můžou po skončení prvního kola, pneumatiky vyměnit. Během jednoho kola může být rozbitá pneumatika vyměněna za stejný typ.

1.8

Povoleny jsou pneumatiky s průměrem do 110 cm.

Pokud má auto portálové nápravy, jsou povoleny pneumatiky s průměrem do 100 cm.

1.9

Přední kola mohou přesahovat max. o 10mm na každá straně, zakrytí musí být přes kompletní průměr kol při pohledu shora. Zadní kola musí být kompletně zakrytá, jak při pohledu ze strany, tak shora.

1.10

Povoleny jsou jak uzavřené tak neuzavřené nápravy, stejně tak portálové.

1.11

V autě je povolen jeden hnací motor, který pohání všechny nápravy. Povoleny jsou jen elektromotory napájené baterií.

1.12

Převodovka je povolena

1.13

Není dána minimální ani maximální váha

1.14

Zatáčení kol může být maximálně 45 stupňů. Kloubové zatáčení může být max. 45°, paralelní zatáčení na kloubu a na nápravě může být dohromady max. 45°. Při dvojitém mechanismu zatáčení musí být zabudované mechanické ohraničení zatáčení.

1.15

Nesmí být viditelná a musí být zakryta kabinou, nástavbou, nebo vnitřním vybavením v kabině.

1.16

Každý závodník si může barvu a vzhled vybrat sám. Vybavení kabiny, komíny, ochranný rám, hasicí přístroje, ochranná klec, naviják, osvětlení, zvukový modul, figurky atd. nejsou předepsány.

Stránka

2. Třídy

2.1 Třída S2 – sériové dvounápravové vozidlo 4x4x2

Vozidla s dvěma nápravami, jednou zatáčecí

2.2 Třída S3 – sériové třínápravové vozidlo 6x6x2 + 6x6x4

6x6x4 znamená, že řiditelné jsou dvě nápravy za sebou.

2.3 Třída S4 – sériové čtyřnápravové vozidlo 8x8x4 +8x8x6

8x8x4 znamená, že řiditelné jsou dvě nápravy za sebou.

8x8x6 znamená, že řiditelné jsou tři nápravy za sebou.

2.4 Třída P1 – prototypy 4x4x2 - ?x?x? –

Prototypy jsou všechna auta, která mají minimálně jednu z následujících funkcí:

- volně zavěšená kola na zadní nápravě; rám musí končit za posledním zadním kolem

- Uzavíratelný nápravový nebo mezinápravový diferenciál

- zdvíhatelné nápravy

- zatáčení kol větší než 45 stupňů

- zatáčecí všechny nápravy

- vyrovnávání náklonu

- rozdílné otáčky na přední a zádní nápravě

- více motorů, které nepohání jednu kardanovou hřídel

- technická zařízení, která nejsou povolená v bodě 1

2.5 Zakázáno ve všech třídách:

- elektrická nebo mechanická zařízení ke zvednutí nebo převrácení vozidla

- jakákoliv odchylka od bodu 1

- elektricky nebo manuálně prováděná změna délky vozidla, jeho šířky, rozvoru kol, rozchodu kol apod.

- menší rozvor nebo rozchod kol než je předepsáno

- řetězová, polořetězová, speciální pomocná vozidla

3. Parkur a terén

3.1 Parkur

Parkur by se měl skládat ze

3.2. Sekce

Sekce by měla mít minimálně 6 branek. Startovní a cílová branka jsou započítány do celkového počtu.

Stránka

3.3 Branka

Každá branka se skládá ze dvou tyček. Každá tyčka musí být vysoká 9 až 11 cm. Modrá a červená tyčka tvoří branku.

3.4 Časový limit

Časový limit záleží na pořadateli. Je povolen.

3.5 Průsmyky/díry/

Průsmyky musí mít v nejužším místě minimálně šířku branky a světlou výšku průjezdu minimálně 35 cm.

3.6 Mosty

Most musí mít na nejužším místě šířku branky. Při podjezdu mostu musí být minimální výška mostu 35 cm.

3.7 Průjezdy vodou

Maximální hloubka průjezdu nesmí být větší než 60mm.

4. Závod

4.1 Vedení závodu

Pro každý závod je jmenován minimálně jeden ředitel. Ten má právo konečného rozhodnutí při nejasnostech mezi závodníkem a komisařem a při přejímce vozidel.

4.2 Přejímka vozidel

Před každým závodem jsou všechna auta předložena k přejímce, že odpovídají daným pravidlům. Pokud je zatáčení zablokováno převody a není možné s ním manuálně hýbat, bude na vysílačce nastaveno ohraničení na 45 stupňů. Závodník to bude mít poznačené na své kartě. Jakákoliv změna znamená diskvalifikaci závodníka.

4.3 Komisaři

V každé sekci jsou dva komisaři. Jeden komisař má jízdní výkaz, stopky a počítač dotyků, druhý komisař má pouze počítač dotyků. Pokud se oba počítače neshodují, počítá se vyšší číslo. Každá chyba bude závodníkovi okamžitě oznámena. Jízdní výkaz bude po skončení sekce podepsán závodníkem. Rozhodnutí komisaře jsou pevná a není možné o nich diskutovat. Pokud se jedná o nevyřešitelný problém, rozhodne vedení závodu, které vydá konečné neodvolatelné rozhodnutí. V případě mezinárodních závodů by měly být sekce hodnoceny komisaři ze zúčastněných zemí.

4.4 Sekce

V každém kole jede závodník sekci jednou. Kolik průjezdů během závodu bude, záleží na organizátorovi. Pořadatel může postavit také volné sekce, kde není pořadí branek,

Stránka

kromě počáteční a koncové, pevně dané. Ve volných sekcí musí řidič oznámit, kterou branku se chystá projet.

4.5 Průjezd brankou

Branka je projetá, pokud jí prošla první náprava celá a dále všechna další kola na jedné straně vozidla.

4.6 Stav sekce

Pokud je po průjezdu závodníka změněna struktura sekce tak, že již není možné ji projet, komisař ji uvede do původního stavu.

4.7 Manuální dotek

Pokud se auto dotkne řidiče nebo komisaře počítá se to jako manuální dotyk. Pokud se auto převrátí na přejezdu k brance, bude auto postaveno ve stejném směru jízdy na nejbližší bezpečné místo. Pokud se auto převrátí bezprostředně před brankou nebo v ní, je auto postaveno ve stejném směru jízdy za tuto neprojetou branku. Pokud auto vypadne ze sekce, je vráceno zpět.

4.8 Trestné body

změna směru jízdy =

dotyk brankové tyče =

zlomení brankové tyče =

branka projetá ve špatném směru =

branka projetá víckrát ve správném směru =

manuální dotyk =

převrácení vozidla

neprojetá nebo vynechaná branka

Při poruše nebo nedokončení se každá neprojetá branka počítá za

Dotknutí nebo přejetí ohraničení sekce =

1) převrácení znamená, že

2) Žádná branka nesmí být

4.9 Zvláštnosti

Dvojitý start je povolen – více závodníků se zúčastní se stejným autem nebo jeden závodník se dvěma auty ve dvou různých kategoriích

Trénink před závodem je zakázaný.

4.10 Mistrovství a bodové hodnocení

RCTT e. V má za cíl v blízké budoucnosti ve spojení se svými členy organizovat ročně regionální zemský šampionát a s nejlepšími regionálními závodníky zemské šampionáty a dále s nejlepšími zemskými šampióny pořádat mistrovství Evropy

Místo pořádání zemského a evropského mistrovství bude stanoveno výborem.

Stránka

Bodové hodnocení pro jednotlivé třídy:

1. místo – 20 bodů

2. místo – 17 bodů

3. místo – 15 bodů

4. místo – 14 bodů

5. místo – 13 bodů

6. místo – 12 bodů

7. místo – 11 bodů

8. – 16. místo vždy o bod méně

od 17. místa každý získá 1 bod

Za každý závod, kterého se závodník zúčastní, získá 5 bodový účastnický bonus. Tyto body budou na konci sezóny připočítány do celkových výsledků.

Během sezony se škrtají dva závody, a to, kde závodník získal nejhorší výsledek nebo kterých se nezúčastnil. Účastnické body se počítají ze všech závodů, v případě škrtání tyto body zůstanou.

Při malém množství závodů v mistrovství (např. mistrovství Evropy) si organizátor může počet škrtaných výsledků přizpůsobit.

4.11 Ručení

Každý závodník se účastní závodu na své vlastní nebezpečí. Nemůže činit pořadatele, ředitele závodu, komisaře ani pomocníky odpovědné za ublížení na zdraví. Toto je platné i v případě, že si pořadatel nenechá podepsat ručení za vlastní bezpečí.

Toto platí pro všechny závody, které jsou vypsány RCTTE e. V. jako pořadatelem.

4.12 Startovné

Každý závodník musí zaplatit startovné za vozidlo, se kterým se účastní závodu. Polovinu startovného obdrží pořadatel, druhá polovina jde na RCTTE. Pro rok 2013 činí startovné pro západoněmecké mistrovství 7€ a pro mistrovství Evropy 25€.

Platnost pravidel k 10/2012

Stránka

5. Obrazová příloha

Nákres vozidla, co je podle pravidel povoleno a zakázáno:

1) Odstup mezi kabinou a nástavbou/platem max 3 cm

2) Blatníky rozšiřující kabinu o max. 7,5% šířky kabiny na každé straně

3) Přesah předních kol max 10mm na jedné straně, vzadu úplné zakrytí

4) Nástavba/plato při pohledu shora obdélníkového tvaru, rovnoběžné strany po celé délce

6. Dodatek

Tato pravidla jsou duševním majetkem RCTTE e.V a jakékoliv převzetí nebo změny musí být povoleny a odsouhlaseny. Členové nebo členské spolky musí pravidla dodržovat v nezměněné podobě.

RC Truck Trial Europa e. V.

Limburger Strasse 108

656 11 Brechen

Germany

Fon: +49 6438 923396

Fax: +49 6438 923536

http://www.rctt.eu

měřítko 1/12 – 1/16

Pravidla RCTT e.V. pro rok 2013